Náš tým se skládá z nadšených a zkušených profesionálů, kteří se koncepcí klubu zabývají v dlouhodobém horizontu a jsou odhodláni dát dětem to nejlepší. Máme vzdělání i zkušenosti v oblasti předškolní výchovy i volnočasových aktivit pro děti. Máme v týmu rodilého mluvčího. Máme reference spokojených rodičů, jejichž děti k nám docházejí či docházely.

Baru.jpg

Barbora vystudovala Sportovní Gymnázium Ludvíka Daňka v Brně s titulem druhé trenérské třídy. Následně odjela jako au-pair do Anglie, kde navštěvovala kurzy angličtiny na York College. Po návratu začala studium na VOŠPg v Litomyšli, které ukončila absolutoriem v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Čtyři roky učila v anglické mateřské škole Little Bear Preschool v Praze. Od roku 2011 je předsedkyní spolku All4Kids, který zajišťoval provoz anglické třídy v MŠ Domeček v Praze 13, dále organizoval letní i zimní tábory a další aktivity pro děti předškolního a mladšího školního věku. V roce 2016 spoluzaložila první anglickou outdoorovou školku Vyšehrad Monsters, v roce 2018 pak druhou pobočku Libeň Monsters. Specializuje se na výtvarnou, pohybovou a sportovní výchovu.

V Libeň Monsters je Barbora  zodpovědná za koncepci vzdělávání, metodiku výuky i každodenní chod klubu. Sama učí a zároveň vybírá a školí další pedagogy. Zajišťuje předškolní přípravu, potřebnou pro hladký přechod na základní školu. Udělá vše pro všestranný rozvoj dětí. 

Manažerka vzdělávání a vedoucí učitelka

Barbora Drážníková, DiS.

barca.jpg

Barbora vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během studií se účastnila několika zahraničních pobytů, pracovala jako lektorka, překladatelka, tlumočnice, průvodkyně, recenzentka. Již během studia koordinovala výměnný program Erasmus na fakultě, po absolvování v pracovala jako PR koordinátorka v nakladatelství, vedoucí programu Comenius a v současnosti vedoucí eTwinningu (online komunita evropských škol). O problematiku školství a vzdělávání se dlouhodobě aktivně zajímá. Stála u zrodu spolku All4Kids a aktivně se podílí především na organizačních náležitostech jeho aktivit. Sama má dvě děti v předškolním věku V roce 2016 spoluzaložila první anglickou outdoorovou školku Vyšehrad Monsters, v roce 2018 pak druhou pobočku Libeň Monsters

V Libeň Monsters se Barbora zabývá koncepcí projektu, legislativou, dokumentací, jednáním s partnery, zapojením do mezinárodních projektů, grantovými aktivitami, komunikací s rodiči i se zájemci o zápis dětí, vnější komunikací a propagací.

Projektová manažerka

PhDr. Barbora Musilová

market.jpg

Markéta vystudovala vyšší odbornou školu cestovního ruchu a pokračovala studiem angličtiny a speciální pedagogiky na Montgomery College a Sojourner Douglass College (USA). Jako au-pair strávila rok ve Španělsku a rok ve Spojených státech. Dva roky pracovala jako učitelka v česko-anglické MŠ Domeček v Praze, kde začala  úzce spolupracovat se spolkem All4Kids. V roce 2016 spoluzaložila první anglickou outdoorovou školku Vyšehrad Monsters, v roce 2018 pak druhou pobočku Libeň Monsters. Má mnoho zkušeností s prací na asistentských a následně manažerských pozicích z jazykových škol, cestovních agentur i jiných společností. Od roku 2018 je na mateřské dovolené se svým synem, nadále se plně věnuje aktivitám All4kids.

V Libeň Monsters se Markéta stará o provozní náležitosti, je zodpovědná za administrativu a finanční řízení, je hlavní kontaktní osobou pro rodiče dětí navštěvujících školku. Občasně působí také jako učitelka v běžném provozu či na výletech a táborech

Provozní manažerka

Markéta Literáková, DiS.

Jenna pochází ze Seattlu (Washington, Spojené státy), kde také vystudovala kulturní historii, angličtinu a komunikaci na Western Washington University. V roce 2017 studovala také na Karlově Univerzitě v Praze a do České republiky se vrátila v roce 2019, aby získala TEFL certificate a Young Learners certificate po absolvování kurzu v Language House. Pochází z velké rodiny a strávila tak mnoho času péčí o své mladší bratrance a sestřenice. Často hlídala děti a 2 roky také pracovala jako dobrovolnice v církevní mateřské škole. Zkušenost má také ze základní školy, kde doučovala děti čtení a psaní. Její rodina založila při základní škole komunitní zahradu, kde Jenna děti učila, jak si vypěstovat vlastní zeleninu, ovoce a bylinky. V létě 2019 pracovala pro English Immersion Camp v Táboře. Miluje práci s dětmi pro jejich neutuchající zvídavost a ráda je jim nápomocna v rozvíjení jejich potenciálu, zatímco objevují svět kolem sebe.

V Libeň Monsters je Jenna stálou učitelkou, která jako rodilá mluvčí doplňuje tým pedagogů. Jako rodilá mluvčí je nepostradatelná, jelikož předává dětem anglický jazyk v té nejlepší formě a je pro ně přirozenou motivací angličtinu používat.

Učitelka a rodilá mluvčí

Jenna Mauer

nezel (2).png

Nezel pochází z Filipín, kde je angličtina úředním jazykem. Během studií na Grabsum School ve městě Candelaria vedla skupinu pro ochranu životního prostředí a byla také šéfredaktorkou školních novin. Nadšení pro práci s dětmi se u ní zrodilo už v 11 letech, kdy vypomáhala s péčí o své neteře již od jejich narození. Dále se věnovala hlídání dětí a výuce angličtiny. Již několik let žije v Čechách, kde soukromě učila angličtinu děti od 6 do 16 let a od roku 2018 působila jako asistentka v Libeň Monsters. V létě 2019 díky kurzu v Language House získala TEFL certificate a Young Learners certificate. Díky rozmanitým zkušenostem umí velmi dobře individuálně přizpůsobit výuku. Své hodiny vedla vždy především hrou a ve venkovním prostředí, proto je jí koncept anglické outdoorové školky velmi blízký.

V Libeň Monsters je Nezel stálou učitelkou, jako anglická mluvčí podporuje u dětí především zdokonalení znalosti angličtiny. Vzhledem ke svému původu představuje dětem i jinou vzdálenou kulturu.

Učitelka

Nezel Joy Krmela

michal.jpg

Michal studuje Fakultu tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově v Praze, obor Tělesná výchova a sport. Práci s dětmi se věnuje již od střední školy, především jako tenisový trenér. Má bohaté zkušenosti i jako vedoucí tenisového tábora pro děti a mládež. Svou profesní specializaci směřuje na trenérskou práci s dětmi předškolního věku. Ve svém volném čase se kromě tenisu věnuje také lyžování a lezení, je rád v přírodě, ale i ve městě.

Michal Sklenařík

Pedagogický asistent

majda.jpg

Magdalena během studia na gymnáziu strávila jeden školní rok v Oregonu (USA), kde navštěvovala střední školu. Fungoval tam program 'Bruin Buddies Preschool' - školka, kam chodily děti ve věku 3-5 let a studenti střední školy se o ně starali - hráli  si, malovali, zpívali... Celý koncept Magdaleně přišel opravdu skvělý, jelikož z toho mohly těžit obě strany - malé dětičky i  studenti. Za tuto příležitost je velice vděčná, protože jí ukázala, jakým směrem se chce v budoucnu dát. Práce s dětmi ji moc baví a dělá jí radost, proto se přihlásila na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy ke studiu speciální pedagogiky.

Magdalena Rajdlová

Pedagogická asistentka

hana.jpg

Hana vystudovala na Karlově univerzitě Sociologii lidských sídel a Výchovu a vzdělávaní dospělých. V průběhu let pracovala např. na Útvaru hlavního architekta v sociologické skupině, nebo v neziskovém sektoru, kde vedla školící oddělení. Poslední roky na Ministerstvu vnitra, kde se připravovala a prováděla reforma veřejné správy. Protože ji vždy bavila práce s dětmi, zapojovala se do činnosti s nimi při každé příležitosti jako dobrovolnice. Při organizování dětských dnů či vánočních besídek či jako vedoucí na  letním táboře, kde vedla divadelní kroužek. V důchodu se stala naší "babičkou Haničkou" a napomáhá nám, aby se děti setkávaly s různými generacemi.

PhDr. Hana Pauerová

Pedagogická asistentka

Petra vystudovala potravinářskou chemii na Mendelově univerzitě v Brně. Od dětství je členkou turistického oddílu, kde se podílela na přípravě i realizaci mnoha volnočasových aktivit pro děti a mládež. Dlouhodobě se věnuje soukromému hlídání dětí různých věkových kategorií, pracuje také jako průvodce v jeskyních Moravského krasu. Spolupracuje s námi  řadu let v rámci letních příměstských táborů, školek v přírodě, lyžařských výcviků, akcí a výletů.

Bc. Petra Hegerová

Asistentka pro tábory a výlety

Vedle stálých spolupracovníků k nám každý semestr chodí pravidelně dobrovolníci z řad amerických studentů spolupracujeme s organizacemi CIEE Prague a ISA Study Abroad Program.Vedou vlastní kroužky nebo působí jako pedagogičtí asistenti. Děti se tak setkávají denně s angličtinou v podání různých rodilých mluvčích.