Náš tým se skládá z nadšených a zkušených profesionálů, kteří se koncepcí klubu zabývají v dlouhodobém horizontu a jsou odhodláni dát dětem to nejlepší. Máme vzdělání i zkušenosti v oblasti předškolní výchovy i volnočasových aktivit pro děti. Máme mezinárodní tým učitelů. Máme reference spokojených rodičů, jejichž děti k nám docházejí či docházely.

Baru.jpg

Barbora Drážníková, DiS.

Manažerka vzdělávání a vedoucí učitelka

Barbora vystudovala Sportovní Gymnázium Ludvíka Daňka v Brně s titulem druhé trenérské třídy. Následně odjela jako au-pair do Anglie, kde navštěvovala kurzy angličtiny na York College. Po návratu začala studium na VOŠPg v Litomyšli, které ukončila absolutoriem v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Čtyři roky učila v anglické mateřské škole Little Bear Preschool v Praze. Od roku 2011 je předsedkyní spolku All4Kids, který zajišťoval provoz anglické třídy v MŠ Domeček v Praze 13, dále organizoval letní i zimní tábory a další aktivity pro děti předškolního a mladšího školního věku. V roce 2016 spoluzaložila první anglickou outdoorovou školku Vyšehrad Monsters, v roce 2018 pak druhou pobočku Libeň Monsters. Specializuje se na výtvarnou, pohybovou a sportovní výchovu.

V Libeň Monsters je Barbora  zodpovědná za koncepci vzdělávání, metodiku výuky i každodenní chod klubu. Sama učí a zároveň vybírá a školí další pedagogy. Zajišťuje předškolní přípravu, potřebnou pro hladký přechod na základní školu. Udělá vše pro všestranný rozvoj dětí. 

barca.jpg

PhDr. Barbora Musilová

Projektová manažerka

Barbora vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během studií se účastnila několika zahraničních pobytů, pracovala jako lektorka, překladatelka, tlumočnice, průvodkyně, recenzentka. Již během studia koordinovala výměnný program Erasmus na fakultě, po absolvování v pracovala jako PR koordinátorka v nakladatelství, vedoucí programu Comenius a v současnosti vedoucí eTwinningu (online komunita evropských škol). O problematiku školství a vzdělávání se dlouhodobě aktivně zajímá. Stála u zrodu spolku All4Kids a aktivně se podílí především na organizačních náležitostech jeho aktivit. V roce 2016 spoluzaložila první anglickou outdoorovou školku Vyšehrad Monsters, v roce 2018 pak druhou pobočku Libeň Monsters. Sama má tři děti. 

V Libeň Monsters se Barbora zabývá koncepcí projektu, legislativou, dokumentací, jednáním s partnery, zapojením do mezinárodních projektů, grantovými aktivitami, komunikací s rodiči i se zájemci o zápis dětí, vnější komunikací a propagací.

market.jpg

Markéta Literáková, DiS.

Provozní manažerka

Markéta vystudovala vyšší odbornou školu cestovního ruchu a pokračovala studiem angličtiny a speciální pedagogiky na Montgomery College a Sojourner Douglass College (USA). Jako au-pair strávila rok ve Španělsku a rok ve Spojených státech. Dva roky pracovala jako učitelka v česko-anglické MŠ Domeček v Praze, kde začala  úzce spolupracovat se spolkem All4Kids. V roce 2016 spoluzaložila první anglickou outdoorovou školku Vyšehrad Monsters, v roce 2018 pak druhou pobočku Libeň Monsters. Má mnoho zkušeností s prací na asistentských a následně manažerských pozicích z jazykových škol, cestovních agentur i jiných společností. Sama má dvě děti.

V Libeň Monsters se Markéta stará o provozní náležitosti, je zodpovědná za administrativu a finanční řízení, je hlavní kontaktní osobou pro rodiče dětí navštěvujících školku. Občasně působí také jako učitelka v běžném provozu či na výletech a táborech

nezel (2).png

Nezel Joy Krmela

Učitelka

Nezel pochází z Filipín, kde je angličtina úředním jazykem. Během studií na Grabsum School ve městě Candelaria vedla skupinu pro ochranu životního prostředí a byla také šéfredaktorkou školních novin. Nadšení pro práci s dětmi se u ní zrodilo už v 11 letech, kdy vypomáhala s péčí o své neteře již od jejich narození. Dále se věnovala hlídání dětí a výuce angličtiny. Již několik let žije v Čechách, kde soukromě učila angličtinu děti od 6 do 16 let a od roku 2018 působila jako asistentka v Libeň Monsters. V létě 2019 díky kurzu v Language House získala TEFL certificate a Young Learners certificate. Díky rozmanitým zkušenostem umí velmi dobře individuálně přizpůsobit výuku. Své hodiny vedla vždy především hrou a ve venkovním prostředí, proto je jí koncept anglické outdoorové školky velmi blízký.

V Libeň Monsters je Nezel stálou učitelkou, jako anglická mluvčí podporuje u dětí především zdokonalení znalosti angličtiny. Vzhledem ke svému původu představuje dětem i jinou vzdálenou kulturu.

Balázs Malik

Učitel

Balázs pochází z Maďarska, z městečka Baja, kde studoval ekonomii na střední škole i v dalším navazujícím studiu. Již v době středoškolských studií došel k rozhodnutí stát se jednou učitelem a pracovat s malými dětmi. V roce 2018 se přestěhoval do Szegedu, kde hlídat svého malého bratrance. V říjnu 2019 odjel z Maďarska cestovat a jeho prvním cílem byla Praha, kde se rozhodl na čas usadit. Angličtina ho ve studiu i běžném životě provází již více než 15 let. Jako asistent ve školce začal pracovat ve Vyšehrad Monsters ve školním roce 2019/20 a následně přijal stálou práci pro Libeň Monsters. Jeho cílem je učit děti o světě kolem nás, ukazovat jim v praxi vědu i přírodu.

V Libeň Monsters je Balázs stálým učitelem, podílí se na každodenním chodu klubu. Specializuje se na výuku jazyka, s dětmi komunikuje výhradně v angličtině. Mimoto zastupuje v týmu mužský element, jelikož i pro děti je přirozené mít kolem sebe zástupce obou pohlaví, stejně jako různých generací. 

michal.jpg

Michal Sklenařík

Pedagogický asistent

Michal studuje Fakultu tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově v Praze, obor Tělesná výchova a sport. Práci s dětmi se věnuje již od střední školy, především jako tenisový trenér. Má bohaté zkušenosti i jako vedoucí tenisového tábora pro děti a mládež. Svou profesní specializaci směřuje na trenérskou práci s dětmi předškolního věku. Ve svém volném čase se kromě tenisu věnuje také lyžování a lezení, je rád v přírodě, ale i ve městě.

majda.jpg

Magdalena Rajdlová

Pedagogická asistentka

Magdalena během studia na gymnáziu strávila jeden školní rok v Oregonu (USA), kde navštěvovala střední školu. Fungoval tam program 'Bruin Buddies Preschool' - školka, kam chodily děti ve věku 3-5 let a studenti střední školy se o ně starali - hráli  si, malovali, zpívali... Celý koncept Magdaleně přišel opravdu skvělý, jelikož z toho mohly těžit obě strany - malé dětičky i  studenti. Za tuto příležitost je velice vděčná, protože jí ukázala, jakým směrem se chce v budoucnu dát. Práce s dětmi ji moc baví a dělá jí radost, proto se přihlásila na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy ke studiu speciální pedagogiky.

hana.jpg

PhDr. Hana Pauerová

Pedagogická asistentka

Hana vystudovala na Karlově univerzitě Sociologii lidských sídel a Výchovu a vzdělávaní dospělých. V průběhu let pracovala např. na Útvaru hlavního architekta v sociologické skupině, nebo v neziskovém sektoru, kde vedla školící oddělení. Poslední roky na Ministerstvu vnitra, kde se připravovala a prováděla reforma veřejné správy. Protože ji vždy bavila práce s dětmi, zapojovala se do činnosti s nimi při každé příležitosti jako dobrovolnice. Při organizování dětských dnů či vánočních besídek či jako vedoucí na  letním táboře, kde vedla divadelní kroužek. V důchodu se stala naší "babičkou Haničkou" a napomáhá nám, aby se děti setkávaly s různými generacemi.

Bc. Petra Hegerová

Asistentka pro tábory a výlety

Petra vystudovala potravinářskou chemii na Mendelově univerzitě v Brně. Od dětství je členkou turistického oddílu, kde se podílela na přípravě i realizaci mnoha volnočasových aktivit pro děti a mládež. Dlouhodobě se věnuje soukromému hlídání dětí různých věkových kategorií, pracuje také jako průvodce v jeskyních Moravského krasu. Spolupracuje s námi  řadu let v rámci letních příměstských táborů, školek v přírodě, lyžařských výcviků, akcí a výletů.