Libeň Monsters je "outdoorová školka", fungující na bázi předškolního klubu s celotýdenním celodenním programem v angličtině, založeným na rámcovém vzdělávacím programu MŠMT pro předškolní vzdělávání, zcela tedy odpovídající požadavkům pro následný zápis na jakoukoli základní školu. Navíc je ovšem unikátní alternativou k nabídce mateřských školek s koncepcí je založenou na čtyřech základních principech - OUTDOOR, URBAN, ENGLISH, COMMUNITY

Outdoor Monsters

Navazujeme v mnoha ohledech na na lesní mateřské školy a kluby, které jsou stále vyhledávanější alternativou ke klasickému předškolnímu vzdělávání. Kladou důraz na pobyt dětí v přírodě a vzdělávání mimo učebny, přímo v prostředí přírody (více na www.lesnims.cz). Učení venku má pozitivní vliv na všestranný rozvoj dětí, na tvůrčí myšlení, utváření vztahu k přírodě i lepší tělesnou odolnost. Za tímto účelem jsme se rozhodli využít prostředí parků, ve kterých je pro pražské děti zcela přirozené se pohybovat. Klub má samozřejmě své zázemí, kde se děti ráno schází a odpoledne se opět setkávají s rodiči, které je pro ně místem odpočinku a také úkrytem v případě nepříznivého počasí. K tomuto účelu využíváme půdní prostor ve zrekonstruované prvorepublikové továrně na Libeňském ostrově, upravený přímo pro nás. Kromě Libeňského ostrova nejčastěji chodíme do Thomayerových sadů, na Rohanské nábřeží a dál kolem Vltavy. Pravidelně vyjíždíme i na výlety do "divočejší" přírody. Nedílnou součástí výuky je ekologická výchova, která se odráží i v běžném provozu klubu s minimální zátěží pro životní prostředí.

Urban Monsters

Pro pražské děti je při pobytu venku zcela přirozené se pohybovat v prostředí velkoměsta. Věříme proto, že stejně jako je pro ně důležité se učit v přírodě a od přírody, je pro ně důležité také poznávat zákonitosti života ve městě a učit se tomuto prostředí rozumět a těžit z něj. Součástí našeho programu jsou tedy procházky po městě, povídání o architektuře, exkurze do technických památek, cestování hromadnou dopravou nebo i stravování se v restauracích. Konkrétně naše aktivity v tomto směru vychází i z toho, co děti v jejich okolí zajímá a chtějí blíže poznat.

English Monsters

Celodenní pobyt v anglicko-jazyčném prostředí seznamuje děti s angličtinou hravou a přirozenou formou. Díky dlouholetým zkušenostem a znalostem našich pedagogů víme, že anglické prostředí dětem poznávání a osvojování si cizího jazyka velkou měrou usnadňuje. V předškolním věku je pro děti mimořádně snadné si cizí jazyk osvojit a do dalšího života jim pak tato schopnost zvláště v dnešní globalizované době přináší ohromné výhody. Možnost a hlavně potřebu dětí mluvit anglicky podtrhuje mezinárodní aspekt našeho týmu. Přestože je výuka koncipována jako anglická, s dětmi pracuje také český pedagog (u kterého je samozřejmostí výborná angličtina), který jim pomůže v začátcích či v nenadálých situacích, kdy je potřeba se s dítětem domluvit jeho mateřským jazykem.

 

Community Monsters

Náš klub je záměrně koncipován jako nízkokapacitní, skupinku nejvýše osmnácti dětí provází tři stálí pedagogové. Na individuální přístup k dětem je kladen velký důraz, mezi dítětem a pedagogem je vytvářen vztah vzájemné důvery i inspirace. Děti se v klubu každý den setkávají s pedagogy, se kterými se dobře znají. Do komunity klubu patří nejen jeho tým a docházející děti, ale samozřejmě také jejich rodiče. Komunikace s rodiči je pro nás velmi důležitá, protože je třeba, abychom nalezli vzájemné porozumění ohledně toho, co je pro děti nejlepší. Rádi kterýkoli aspekt našeho programu podrobněji vysvětlíme a zajímají nás jakékoli připomínky i další podněty.

Rozvrh

 

8:00 - 9:00        Příchod dětí, volná hra v zázemí

9:00 - 12:00      Dopolední program se svačinou

12:00 - 12:30    Oběd

12:30 - 14:00    Polední klid, spánek nebo klidová činnost v zázemí

14:00 - 16:30    Odpolední program zahrnující předškolní přípravu a svačinu

15:00 - 15:30    Odchod Baby Monsters

16:30 - 17:00    Odchod Monsters

Ven chodíme denně, za každého počasí, dopoledne i odpoledne. Pravidelně vyrážíme i na delší výlety.

V případě mimořádně nepříznivých podmínek může být program samozřejmě upraven. 

V rámci našeho výukového programu děláme pohybové aktivity, učíme se různé sporty, cvičíme jógu pro děti, kreslíme, malujeme, modelujeme, vystřihujeme, lepíme a všemožně tvoříme, učíme se básničky, zpíváme písničky, tancujeme...

 

 

Ceník

 

Celodenní docházka 8:00 - 17:00 (děti do 3 let 8:00 - 15:30)

 

 

 

 

 

 

Dopolední docházka 8:00 - 12:30 (pouze pro děti do 3 let)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školné se platí měsíčně, od září do června. V létě je školka v provozu na bázi týdenních příměstských táborů pro děti od 3 let.

Stravné (svačina-oběd-svačina) se platí zvlášť, cena je 90 Kč/den. Při včasném odhlášení z docházky se strava za příslušné dny nezapočítává. Dodavatelem obědů je firma Ekolandia. Jídlo pro předškolní děti je připravováno z čerstvých surovin bez umělých dochucovadel. Vychází z tradice a regionálně dostupných surovin, jejichž dodavateli jsou místní zemědělci a farmáři. Nabízíme i vegetariánskou variantu a variantu po alergiky.

Pro sourozence nabízíme slevu 10%.

Předškolní klub je provozován spolkem All4Kids, který je neziskovou organizací, veškeré jeho příjmy jdou tedy jen a pouze na provoz klubu. Klub není zařazen v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT a nepobírá příspěvky na provoz.

Zápis

 

Zápis se provádí prostřednictvím přihlášky.

 

Vyplněnou přihlášku je třeba zaslat elektronicky na info@libenmonsters.cz. Podepsaný originál stačí odevzdat následně po potvrzení přijetí dítěte k docházce, kdy bude s rodiči také podepsána podrobnější smlouva o poskytování služeb předškolního klubu.

 

Doporučujeme seznámit se také s Provozním řádem.

 

Případné dotazy rádi zodpovíme na našich kontaktech, můžete si s námi domluvit i osobní schůzku.